Przewodnik Przedsiębiorcy

Informację udostępniono: 29.12.2006 10:51
 
Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, gdzie znaleźć odpowiednie formularze oraz adresy instytucji, w których należy składać odpowiednie dokumenty.

Co to jest działalność gospodarcza?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Prawa działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, a zgodnie z ust. 2 podmiot podejmujący i wykonujący zawodowo i we własnym imieniu działalność zwany jest przedsiębiorcą.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje  się także wspólników spółki cywilnej  w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

Do podjęcia działalności gospodarczej wymagane są następujące działania:

 

1. Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej

2. Rejestracja  czytaj więcej...

3. Uzyskanie REGON  czytaj więcej...

4. Uzyskanie NIP  czytaj więcej...

5. Zgłoszenie w ZUS  czytaj więcej...

6. Wykonanie pieczątki  czytaj więcej...

7. Założenie konta bankowego  czytaj więcej...

8. Pozostałe czynności formalno-prawne czytaj więcej...

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, Nr 84, poz. 948 i Nr 114, poz. 1193). 

Zamieścił: Katarzyna Fornal